utorak, 19. svibnja 2009.

ZAŠTO SKRETNIČAR VREMENA


Pa zato jer je skretničar samo činovnik i manje od toga . On noću reze luk i jegerwurst , pruga je tu i tako će biti sa i bez njega. Ako zakasni u zadani sat podići rampu ili pomaknuti skretnicu , moze i izgubiti glavu kao Luka Javorina koji je smaknut zbog takve pogreške, davno. Vlakovi prolaze i tutnje , šine su zeljezničke jake i čelične, svaki prag je tezi od skretničara , njegova je uloga manja nego uloga nekog kugličnog lezaja ili kotača. Tako i ja. Vremena se mjenjaju beščutno , epohe tutnje poput noćnih teretnih vlakova i meni se rano ustati i kasno leći , jer je red voznje zadan. Ipak , ja vidim te vlakove, putnike koji jedu kraj prozora ili pilje u mrak. Gledam samoubojice , cisterne i borna kola koja putuju na daleke fronte , zarobljenike i izbjeglice sa zavezljajima. Samo sam skretničar. Imam karabin , da se branim od vukova i razbojnika, telefon kojim se javljam i na koji me zovu i provjeravaju.

1 komentar: